مرحله 1 : مرکز مخابراتی خود را انتخاب نمایید

** توجه کنید فاصله شما تا مرکز مخابراتی مورد نظر باید حداکثر یک کیلومتر باشد
** برای انتخاب مرکز مخابراتی فقط کافی است بر روی محدوده مورد نظر کلیک نمایید

انتقال سریع به :
مرکز مورد نظر خود را از روی نقشه انتخاب کنید


مرحله 2 : انتخاب طرح

لطفا طرح مورد نظر خود را از لیست زیر انتخاب نمایید :
** کلیه مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد


مرحله 3 : ورود اطلاعات


مشترک گرامی لطفا اطلاعات زیر را برای تماس کارشناس شرکت با شما تکمیل نمایید

مرکز مخابراتی :
طرح انتخابی :
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
شماره تلفنی که می خواهید برای آن اینترنت پرسرعت خریداری نمایید
توجه نمایید خدمات این شرکت فقط محدود به خراسان رضوی می باشد
موبایل :
جهت تماس کارشناسان با شما