جهت دریافت شرایط شبانه رایگان طرحها لطفا با تلفن 43302 تماس حاصل فرمایید

جهت بروزرسانی اطلاعات این صفحه دکمه های ctrl+f5 را بزنیدتوجه کنید بسته های حجمی ، ترافیک و بسته های فوتون به شما زمان نمی دهند و برای استفاده از آنها حتما باید یک طرح فعال بر روی خط شما فعال باشد

دقت نمایید در هنگام خرید بسته های فوتون شما باید حداقل یک روز بیشتر از بازه زمانی فوتون دارای طرح فعال باشید


اینترنت پرسرعت vdsl
مدت طرحترافیک (گیگابایت)سرعتمودم رایگانشبانه رایگانقیمت پایه(ریال)تخفیف آنلاین (ریال)مالیات(ریال)قیمت آنلاین(ریال)
3 ماه 35016M2,330,0000209,7002,539,700سفارش
6 ماه 35016M4,500,0000405,0004,905,000سفارش
12 ماه 21016M6,850,0000616,5007,466,500سفارش
12 ماه 35016M8,450,0000760,5009,210,500سفارش

مصرف منصفانه با ترافیک ماهانه
مدت طرحترافیک (گیگابایت)سرعتمودم رایگانشبانه رایگانقیمت پایه(ریال)تخفیف آنلاین (ریال)مالیات(ریال)قیمت آنلاین(ریال)
3 ماه 1001024kb580,000052,200632,200سفارش
3 ماه 1502048kb730,000065,700795,700سفارش
3 ماه 2103072kb1,000,000090,0001,090,000سفارش
3 ماه 2404Mb1,150,0000103,5001,253,500سفارش
3 ماه 3608Mb1,450,0000130,5001,580,500سفارش
3 ماه 70016Mb2,330,0000209,7002,539,700سفارش
6 ماه 1001024kb1,130,0000101,7001,231,700سفارش
6 ماه 1502048kb1,400,0000126,0001,526,000سفارش
6 ماه 2103072kb1,950,0000175,5002,125,500سفارش
6 ماه 2404Mb2,250,0000202,5002,452,500سفارش
6 ماه 3608Mb2,800,0000252,0003,052,000سفارش
6 ماه 70016Mb4,500,0000405,0004,905,000سفارش
12 ماه 1001024kb2,120,0000190,8002,310,800سفارش
12 ماه 1502048kb2,640,0000237,6002,877,600سفارش
12 ماه 2103072kb3,700,0000333,0004,033,000سفارش
12 ماه 2404Mb4,200,0000378,0004,578,000سفارش
12 ماه 3608Mb5,250,0000472,5005,722,500سفارش
12 ماه 70016Mb8,450,0000760,5009,210,500سفارش

مصرف منصفانه با ترافیک ماهانه (ویژه)
مدت طرحترافیک (گیگابایت)سرعتمودم رایگانشبانه رایگانقیمت پایه(ریال)تخفیف آنلاین (ریال)مالیات(ریال)قیمت آنلاین(ریال)
3 ماه 40512up2M370,000033,300403,300سفارش


ترافیک
بازه قابل استفادهترافیک (گیگابایت)سرعتمودم رایگانشبانه رایگانقیمت پایه(ریال)تخفیف آنلاین (ریال)مالیات(ریال)قیمت آنلاین(ریال)
نامحدود 120,00001,80021,800سفارش
نامحدود 240,00003,60043,600سفارش
نامحدود 590,00008,10098,100سفارش
نامحدود 10170,000015,300185,300سفارش
نامحدود 50850,000076,500926,500سفارش
نامحدود 1001,700,0000153,0001,853,000سفارش

ترافیک ویژه اینترنت نامحدود
مدت طرحترافیک (گیگابایت)سرعتمودم رایگانشبانه رایگانقیمت پایه(ریال)تخفیف آنلاین (ریال)مالیات(ریال)قیمت آنلاین(ریال)
نامحدود 1260,00005,40065,400سفارش
نامحدود 2095,00008,550103,550سفارش
نامحدود 40180,000016,200196,200سفارش
نامحدود 80350,000031,500381,500سفارش
نامحدود 200850,000076,500926,500سفارش
نامحدود 4001,600,0000144,0001,744,000سفارش