جهت دریافت شرایط شبانه رایگان طرحها لطفا با تلفن 43302 تماس حاصل فرمایید

جهت بروزرسانی اطلاعات این صفحه دکمه های ctrl+f5 را بزنیدتوجه کنید بسته های حجمی ، ترافیک و بسته های فوتون به شما زمان نمی دهند و برای استفاده از آنها حتما باید یک طرح فعال بر روی خط شما فعال باشد

دقت نمایید در هنگام خرید بسته های فوتون شما باید حداقل یک روز بیشتر از بازه زمانی فوتون دارای طرح فعال باشید


اینترنت پرسرعت vdsl
مدت طرحترافیک (گیگابایت)سرعتمودم رایگانشبانه رایگانقیمت پایه(ریال)تخفیف آنلاین (ریال)مالیات(ریال)قیمت آنلاین(ریال)
3 ماه 35016M2,330,0000209,7002,539,700سفارش
6 ماه 35016M4,500,0000405,0004,905,000سفارش
12 ماه 21016M6,850,0000616,5007,466,500سفارش
12 ماه 35016M8,450,0000760,5009,210,500سفارش

مصرف منصفانه با ترافیک ماهانه
مدت طرحترافیک (گیگابایت)سرعتمودم رایگانشبانه رایگانقیمت پایه(ریال)تخفیف آنلاین (ریال)مالیات(ریال)قیمت آنلاین(ریال)
3 ماه 40512kb370,000033,300403,300سفارش
3 ماه 1001024kb580,000052,200632,200سفارش
3 ماه 1502048kb730,000065,700795,700سفارش
3 ماه 2103072kb1,000,000090,0001,090,000سفارش
6 ماه 40512kb700,000063,000763,000سفارش
6 ماه 1001024kb1,130,0000101,7001,231,700سفارش
6 ماه 1502048kb1,400,0000126,0001,526,000سفارش
6 ماه 2103072kb1,950,0000175,5002,125,500سفارش
12 ماه 40512kb1,320,0000118,8001,438,800سفارش
12 ماه 1001024kb2,120,0000190,8002,310,800سفارش
12 ماه 1502048kb2,640,0000237,6002,877,600سفارش
12 ماه 2103072kb3,700,0000333,0004,033,000سفارش

بسته حجمی
بازه قابل استفادهترافیک (گیگابایت)سرعتمودم رایگانشبانه رایگانقیمت پایه(ریال)تخفیف آنلاین (ریال)مالیات(ریال)قیمت آنلاین(ریال)

ترافیک
بازه قابل استفادهترافیک (گیگابایت)سرعتمودم رایگانشبانه رایگانقیمت پایه(ریال)تخفیف آنلاین (ریال)مالیات(ریال)قیمت آنلاین(ریال)
نامحدود 120,00001,80021,800سفارش
نامحدود 240,00003,60043,600سفارش
نامحدود 590,00008,10098,100سفارش
نامحدود 10170,000015,300185,300سفارش

بسته فوتون
بازه قابل استفادهترافیک (گیگابایت)سرعتمودم رایگانشبانه رایگانقیمت پایه(ریال)تخفیف آنلاین (ریال)مالیات(ریال)قیمت آنلاین(ریال)