پارتنری کیوانی فرد

نماینده رسمی شرکت مخابرات خراسان رضوی

فروش و پشتیبانی اینترنت مخابرات

 

اطلاعات نمایندگان رسمی مخابرات را می توانید در سایت شرکت مخابرات خراسان رضوی منو نمایندگان رسمی مشاهده نمایید یا بر روی این نوشته کلیک نمایید

 

 

تلفن : 43302

 آدرس: نیشابور ، خیابان 22 بهمن شرقی ، 22 بهمن شرقی 34 

  بانک شماره
  به نام اینترنت مخابرات (کیوانی فرد)
  شمارت حساب بانک ملی   0204926338003
  شمارت کارت بانک ملی   6037-9971-0209-5545
   شماره حساب بانک ملت 5318491294 
   شماره کارت بانک ملت 6104-3379-0257-7798 
   شماره حساب بانک سپه 612300686705 
   شماره کارت بانک سپه 5892-1011-0394-0850 
   شماره حساب بانک تجارت 4290509411 
   شماره کارت بانک تحارت 6273-5313-0632-1778 
   سامانه آسان پرداخت (از طریق موبایل)

32020#*4*733*505283#*4*733*

   درگاه شتاب (قبول کلیه کارت های بانکی) اتصال به درگاه