خرید آنلاین

سامانه فروش و پشتیبانی اینترنت مخابرات تنها واحد دو ستاره از سامانه وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، ارائه دهنده سرویس های اینترنت های خانگی و تجاری ، اینترنت های پرسرعت ، VDSL اینترنت تانوما به همراه مودهای ویژه تانوما ،
پرداخت سریع از طریق درگاه های بانکی به پرداخت ملت و فن آوا کارت
همچنین از طریق سامانه ussd با تماس با شماره 43302 داخلی 1 واحد فروش شرکت