لیست طرح های ویژه کمپین عیدانه مخابرات خراسان رضوی
تابستانه (سرعت خطوط تا 16 مگابیت باز می باشد)
مدت طرحترافیک (گیگابایت)سرعتمودم رایگانشبانه رایگانقیمت پایه(ریال)تخفیف آنلاین (ریال)مالیات(ریال)قیمت آنلاین(ریال)