دفتر مرکزی فروش و پشتیبانی اینترنت مخابرات 2020 (کیوانی)

نماینده رسمی شرکت مخابرات خراسان رضوی

 

دفتر مرکزی اینترنت مخابرات

تلفن : 43302

 

 بانکشماره
  به نام اینترنت مخابرات (کیوانی فرد)
  شمارت حساب بانک ملی   0204926338003
  شمارت کارت بانک ملی   6037-9971-0209-5545
   شماره حساب بانک ملت 5318491294 
   شماره کارت بانک ملت 6104-3379-0257-7798 
   شماره حساب بانک سپه 612300686705 
   شماره کارت بانک سپه 5892-1011-0394-0850 
   شماره حساب بانک تجارت 4290509411 
   شماره کارت بانک تحارت 6273-5313-0632-1778 
   سامانه آسان پرداخت (از طریق موبایل) #505283*4*733* 
   درگاه شتاب (قبول کلیه کارت های بانکی) اتصال به درگاه 
دفتر پارتنری فروش و پشتیبانی اینترنت مخابرات خراسان رضوی ** تلفن : 43302
نام کاربری :
رمز :
تصویر امنیتی : تغییر تصویر


شماره تلفن:
تصویر امنیتی : تغییر تصویر