ثبت نام و تمدید قرارداد فروش ریسلری

دانلود فایل قرارداد

 

ریسلرهای گرامی

 

مدارک مورد نیاز :

کپی شناسنامه و کارت ملی

دو قطعه عکس

کپی جواز کسب یا آخرین آگهی تغییرات شرکت

کپی سند ملکی یا قولنامه محل کسب

 

  • کلیه مدارک بالا باید برابر اصل شده ی محضری   باشد
  • چک یا سفته ضمانت حسن انجام تعهدات به مبلغ ده میلیون تومان (پر کردن چک یا سفته در محل دفتر و در حضور مسئولین مربوطه امکان پذیر است. به چک ها و سفته های پرشده ترتیب اثر داده نخواهد شد)

 

با تشکر

وهاب کیوانی فرد

پارتنر مخابرات خراسان رضوی