خطا
  • JView: :گرفتن نام() : کلاس نام شما شامل زیر رشته 'view'است. این باعث مشکلاتی در هنگام استخراج کلاس نام از نام نمایش شی های شما می شود. از نامهای شی با زیر رشته 'view'پرهیز نمایید.
 
دفتر پارتنری فروش و پشتیبانی اینترنت مخابرات خراسان رضوی ** تلفن : 43302
نام کاربری :
رمز :
تصویر امنیتی : تغییر تصویر


شماره تلفن:
تصویر امنیتی : تغییر تصویر